Tomt på kontot? Vi går på pengajakt

Tomt på kontot

Tomt på kontot med för många dagar kvar i månaden till lönen? Vi går på pengajakt för att leta upp och ta vara på dolda värden och bortglömda pengar. Den fattigaste helgen är här och som vi tidigare nämnt, så gör vår buffert och vårt kreditkort att vi egentligen inte är så drabbade , men vi tar tillfället i akt att försöka leva extra billigt och rannsaka våra utgifter.

Läs mer