Vilket sparande krävs för att bli ekonomiskt oberoende ?

Hur mycket behöver man spara för att bli FI, FIRE eller ekonomiskt oberoende? Det finns en del aspekter att ta hänsyn till och vi går igenom de olika faktorerna som påverkar, och vilka som inte påverkar i lika stor utsträckning.

Vi har skrivit en utförlig artikel tidigare om Hur mycket pengar man behöver för att sluta jobba där vi går igenom grunderna, hur man kan räkna samt tips för att snabba på processen. Läs den gärna först!

Grunderna för att bli ekonomiskt oberoende

För att räkna ut hur mycket kapital du behöver för att bli ekonomiskt oberoende tar du dina månatliga utgifter, multiplicerar med 12 för att få dina årliga utgifter, samt dividerar med den så kallade uttagskvoten (tex 0.04, dvs 4%).

En tumregel för uttagskvoten är 4% baserat på en studie från Trinity Universitetet där man räknade på hur mycket man kan ta ut från sitt kapital som är investerat i aktiemarknaden utan att det tar slut. Slutsatsen är att du med hög sannolikhet statistiskt sett kan leva på ditt kapital i minst 30 år om du tar ut max 4% årligen.

Kapitalbehov = Månadsutgift x 12 / uttagskvot

Bill Bengen, uppfinnaren av 4%-regeln menar dock att man i vissa fall kan ta ut betydligt mer än 4% årligen:

If you’re careful about managing your investments and choosing a good time to retire in terms of market valuations and inflation. Yeah, I don’t see why 5% is not feasible or even a higher.

Bill Bengen, Bigger Pockets Money Podcast

Om ett hushålls månadsutgifter tex är 30 000, behövs ett kapital om 9 miljoner vid ett uttag på 4% årligen, men som tabellen nedan visar sjunker kapitalbehovet om man vågar chansa på ett högre årligt uttag.

Årligt uttagKapitalbehov
4%9 miljoner
5%7.2 miljoner
6%6 miljoner

Sparkvoten det viktigaste

Sparkvoten är det klart viktigaste att fokusera på när man vill bli ekonomiskt oberoende. Detta illustreras i exemplet nedan där Hushåll 1 kommer att kunna sluta arbeta tidigare än Hushåll 2 trots att dessa både tjänar mer och sparar mer i kronor och ören.

ekonomiskt oberoende

Hushåll 1:

 • Nettoinkomst: 50000
 • Sparande: 25000
 • Utgifter: 25000
 • Sparkvot = Sparande / Inkomst = 50%
 • Antal år tills ekonomiskt oberoende: 13 år

Hushåll 2

 • Nettoinkomst: 85000
 • Sparande: 30000
 • Utgifter: 55000
 • Sparkvot = Sparande / Inkomst = 35%
 • Antal år tills ekonomiskt oberoende: 18 år

Antaganden: Kapitalet växer med 10% årligen och hushållen kommer att ha samma utgifter när de blir ekonomiskt oberoende. Uttagskvot 4% årligen.

Anledningen till detta är att hushåll 1, även om de har lägre inkomst och sparar mindre i kronor och ören, har lägre utgifter och högre sparkvot.

Vilken sparkvot krävs?

Nedan har vi sammanställt hur många år det tar för att bli ekonomiskt oberoende givet sparkvoten. Man kan också se skillnaden på om man väljer att ta ut 4% eller 5% av kapitalet per år.

Sparkvot

Antal år tills ekonomiskt oberoende
(4% uttag)

Antal år tills ekonomiskt oberoende
(5% uttag)

5%

41

38

10%

33

31

15%

29

26

20%

25

23

30%

20

18

40%

16

15

50%

13

12

60%

10

9

70%

8

7

Flera faktorer påverkar

Som ni ser finns det flera faktorer vi kan laborera med som påverkar utfallet:

 • Sparkvoten
 • Uttagskvoten
 • Årsavkastning (räknat på 10%)

Lycka till i sparandet!

Lämna en kommentar