Så får du högre pension – våra bästa tips

Hur hög lön du har påverkar hur mycket du i slutändan får ut i pension. Ju högre lön, desto högre pension. Men det finns fler aspekter att ta hänsyn till och även om man inte har en VD-lön kan man med smarta tips få en bra pension.

Vad kan man göra om man vill veta mer hur man kan få en högre pension? Det gäller ‘bara’ att göra några medvetna val – och gärna tidigt i livet. Så här maxar du pensionen och får högre pension till ålders höst.

Innehåller annonslänkar

Pensionens olika delar

Låt oss börja med att gå igenom de olika delarna i pensionen för att få en förståelse för vad som är vad.

Man brukar likna pensionen som en pyramid, den så kallade Pensionspyramiden. Dock kan pensionspyramiden vara lite missvisande på det sättet att det skiktet i botten är det största och ska vara grundplåten i pensionen.

Jan Carlzon skrev om att man ska riva pyramiderna. Nu behöver vi kanske inte gå så långt att applicera det på pensionspyramiden, men kanske närmare till hands att vända på pyramiden.

De som blir besvikna på sitt pensionsbesked hade nog gärna sett att man gjort några smarta val tidigt i sitt liv för att få en högre pension och inte helt förlita sig på statens allmänna pension.

Allmän pension

Lägst ned i pyramiden hittar vi den allmänna pensionen (orange delen). Den är uppdelad i två delar: Inkomstpensionen och Premiepensionen (PPM). Inkomstpensionen går till dagens pensionärer, men PPM är pengar du själv kan välja fonder till.

För att ens inkomst ska vara pensionsgrundande måste den uppgå till minst 42,3% av det gällande prisbasbeloppet för det året. Tjänar man mer än 8,07 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en lön på 45 865 kr i månaden, når man maxtaket till den allmänna pensionen. Inkomster därutöver är inte pensionsgrundande för den allmänna pensionen.

Den allmänna pensionsavgiften är 7% av inkomsten upp till maxtaket, vilket innebär att den pensionsgrundande inkomsten är maximalt 7,5 inkomstbasbelopp (93% av den faktiska inkomsten upp till taket).

Inkomstpension

Den största delen av den allmänna pensionen, inkomstpensionen, är 16% av lönen (upp till maxgränsen) och man kan inte själv placera pengarna utan det finansierar dagens pensioner. Din inkomstpension kommer i sin tur att betalas av de som arbetar när du själv är pensionär.

Premiepensionen

Inbetalningar till premiepensionen är 2.5% av din lön (upp till maxgränsen). Den stora skillnaden mellan inkomstpensionen och premiepensionen är att man som arbetstagare själv kan välja hur premiepensionen ska placeras.

Tips till högre pension: Ju högre lön, desto högre pension. Har du en lön på 45 865 kr/mån maxar du den allmänna pensionen.

På Premiepensionsmyndigheten.se kan man se hur pengarna är placerade och byta till andra fonder på fondtorget om man vill. Om man inte gör något val, placeras pengarna i AP7 Såfa, den så kallade Soffliggarfonden.

AP7 Såfa – Ickevalet i PPM

Det låter negativt med en så kallad soffliggarfond, men faktum är att AP7 Såfa har haft en väldigt stark utveckling de senaste åren. AP7 Såfa innehåller två delar, AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond. Fonden anpassas efter din ålder på så sätt att när man närmar sig pension trappas aktiedelen ned till förmån för mer räntor.

Upp till och med 55 års ålder innehåller AP7 Såfa 100% aktier. Därefter sänks aktiedelen enligt nedan trappa för att vid 75 års ålder och framåt vara 33% aktier och 67% räntor.

AP7Såfa

Förvaltningsavgiften för AP7 Såfa varierar med åldern och är maximalt 0,08% (upp till 55 års ålder då aktiedelen är som högst). Som lägst är avgiften 0,06% vid 75 års ålder då räntedelen ökar.

AP7 Aktiefond, som är aktiedelen i AP7 Såfa, är en globalfond med en inbyggd turbo. Fonden investerar med hävstång. Normalt ligger den på 25%. Fonden ska ge en exponering motsvarande indexet AP7 MSCI All Country World Index. 

Ap7 Såfa har haft en otrolig utveckling de senaste åren. Jämfört med en annan populär och billig globalfond, Länsförsäkringar Global Indexnära, är resultatet mycket intressant. AP7 Såfa har haft högre avkastning.

AP7 SåfaLänsförsäkringar Global Indexnära
5 år108,2%97,49%
10 år384,6%– (fonden har ej funnits så länge)

Tips till högre pension: Se över dina fondval i PPM. AP7 såfa, soffliggarfonden har historiskt varit ett riktigt bra val.

Så byter du fonder inom Premiepensionen

Det är en enkelt att byta fonder på Premiepensionsmyndighetens sajt.

Tjänstepension

tjänstepension

Tjänstepensionen är den del av pensionen som arbetsgivaren betalar in och skiljer sig en del mellan olika avtal. Typiskt ligger avsättningarna på 4.5% av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp (42 625 kr/månad för 2021). På lön utöver den gräns sätts oftast 30% av, men kolla på minpension.se eller med din arbetsgivare vilket avtal du tillhör och vad som gäller för just dig.

Hur mycket får man i kronor och ören om man har tjänstepension enligt ovan gränser?

  • Har man en lön på 30 000 kr brutto, får man 1350 kr avsatt till sin tjänstepension varje månad.
  • Med en lön på 45 000 kr får man 2630 kr.
  • Har man en lön på 50 000 kr, blir avsättningarna hela 4130 kr.

högre pension

Det ger väldigt mycket mer avsättningar när man har en lön över brytpunkten, då det sätts av hela 30% på den delen av lönen. En löneförhöjning på till exempel 900 kr när man ligger över brytpunkten, ger även 300 kr mer i tjänstepension!

Diagrammet visar vilka avsättningar som görs på olika lönesummor. Här ser man tydligt att ett sätt att få högre pension är att maxa lönen och se till att ha tjänstepension.

Tips till högre pension: Se till att du har tjänstepension i din anställning. Prata med arbetsgivaren om du inte har och får du inte tjänstepension, se på möjligheterna att byta jobb.

Privat pension

Privat pension är som det låter, den pensionen som du själv sätter av och sparar till.

Under åren då IPS, individuellt pensionssparande, var fördelaktigt för anställda kunde man spara upp till 12 000 per år och få ett bruttoavdrag med motsvarande belopp för att kunna sänka sin skatt. Detta var fördelaktigt främst för höginkomsttagare då man kunde skjuta på den högre statliga skatten (50%) för att ta ut pengarna när man blev pensionär med lägre skatt.

Nu när avdraget är borttaget för anställda med tjänstepension ska man som sådan inte längre avsätta pengar till IPS eftersom man då blir dubbelbeskattad. Undantaget är om man är anställd och inte får tjänstepension från jobbet eller är egenföretagare. Konsumenternas förklarar IPS väldigt bra på sin sajt.

Alternativet nu som ligger nära till hands när man ska spara privat till sin pension är att öppna ett ISK eller KF och börja spara. Tyvärr finns det inga incitament kvar från staten för att belöna långsiktigt pensionssparande för en arbetstagare.

Alternativet nu som ligger nära till hands när man ska spara privat till sin pension är att öppna ett ISK eller KF och börja spara. Tyvärr finns det inga incitament kvar från staten för att belöna långsiktigt pensionssparande för en arbetstagare.


Enklaste sättet att komma igång med sitt sparande är att använda en fondrobot, som till exempel Opti. Opti investerar i både aktier, räntor och råvaror. Du laddar ned appen, svarar på några frågor som handlar om exempelvis inkomst, vilken tidshorisont du tänker spara mot, om du vill investera extra hållbart samt vilken risk du är villig att ta. Baserat på dina svar får du ett förslag på en fondportfölj som passar just dig.


Fler tips för att få högre pension

Efterlevandeskydd

Efterlevandepension eller efterlevandeskydd som det också kallas, innebär att om man har det, får ens make/maka/barn ärva pensionen när man går bort. Om man inte har skyddet får man ta del av arvsvinster vilket innebär att om andra i ens åldersgrupp, som även de inte har efterlevandeskydd, dör så tillfaller kapitalet kollektivet och fördelas ut.

Här kan behovet se lite annorlunda ut givet ens livssituation. Oftast pratar man i termer om att man vill ha efterlevandeskyddet när man har en familj att försörja som då får pengarna utbetalda om man går bort.

När sen barnen blivit stora och man inte har lika stor försörjningsbörda skulle det kunna vara intressant att ta bort skyddet för att istället ta del av arvsvinster.

Skalavgifter

Håll nere skalavgifter som även kan kallas kapitalavgift. Flytta pensionen till ett alternativ som har 0% kapitalavgift, tex Avanza. Vi får 3.5 miljoner mer i pension tack vare att vi har flyttat våra icke-kollektivavtalade tjänstepensioner.

Observera att det inte gäller traditionella försäkringar utan endast fondförsäkringar (utanför kollektivavtal), tecknade efter 1 juli 2007. Har man kollektivavtalad tjänstepension behöver man inte hänga läpp, då har man oftast redan väldigt bra och pressade priser.

Flytta kollektivavtalad tjänstepension?

Det går att flytta kollektivavtalad tjänstepension inom de upphandlade partnerna. På så vis kan man komma åt andra fonder än de man har idag och förhoppningsvis billigare också.

Förutom att flytta en kollektivavtalad tjänstepension till ett annat upphandlat företag, kan man även flytta mellan olika avtal. Med jämna mellanrum omförhandlas avtalen vilket oftast innebär lägre fondavgifter. Tyvärr flyttas inte de gamla pensionerna över till de nya villkoren utan ligger kvar på en äldre förhandling med de avgifterna som gällde då.

Så här gör du om vi vill flytta en kollektivavtalad tjänstepension för att få lägre avgifter

Löneväxla om möjligt

Om du har möjlighet att växla en del av din lön till pension kan det vara intressant. Tänk bara på att inte hamna under gränsen på 550 380 kr i årsinkomst (motsvarar 45 865 kr /mån). Hamnar under gränsen får man inte full inbetalning till allmän pension och missar därför pengar.

Arbetsgivaren skjuter ofta till ca 6% på det kapitalet du löneväxlar eftersom arbetsgivaravgifterna är lägre på pension än på lön. Man får alltså 6% avkastning på löneväxlingen direkt!

En annan fördel när man löneväxlar är att du byter en högre skattesats mot en lägre. Du löneväxlar toppdelen av lönen som idag beskattas med statlig skatt. När du går i pension är tanken att man ska komma under gränsen för statlig skatt och får därmed endast betala kommunal inkomstskatt. Skillnaden mellan statlig skatt och kommunal inkomstskatt är ca 20%.

Summerat: Tips till högre pension

  • Ha hög lön
  • Maxa allmän pension. Ha en lön som är 8,07 inkomstbasbelopp
  • Se till att du har tjänstepension i din anställning. Prata med arbetsgivaren om du inte har och får du inte tjänstepension, se på möjligheterna att byta jobb.
  • Om möjligt, flytta din tjänstepension till ett alternativ med lägre avgifter
  • Undvik Skalavgifter
  • Se över de fondavgifter du betalar. Över tid blir det mycket pengar.
  • Börja pensionsspara i tid
  • Skatteplanera ditt pensionsuttag

Så här börjar du

Det kan kännas mycket att ta in när man ska ta tag i pensionen. Det viktigaste är att börja att få koll på vad man har. Enklast är att logga in på minpension.se där dina pensioner sammanställs.

Man kan också göra prognoser för hur ens pension ser ut givet olika parametrar som när man tänker pensionera sig, hur mycket man tänker ta ut etc.

Notera att alla pensioner inte finns med, till exempel privat pensionssparande som man får lägga till själv.

Reklam för Savelend, Avanza och SAVR
Vi investerar främst i tre olika plattformar som alla har sina olika fördelar. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer:

– Savelend – Investera i Peer 2 peer-lån, med tipsbonus
– Avanza – Sveriges största nätmäklare med bra funktioner och utbud
– SAVR – Ett bra komplement till Avanza med lägre fondavgifter

4 svar på ”Så får du högre pension – våra bästa tips”

  1. “Om du har möjlighet att växla en del av din lön till pension kan det vara intressant. Tänk bara på att inte hamna under gränsen på 550 380 kr i årsinkomst (motsvarar 45 865 kr /mån). Hamnar under gränsen får man inte full inbetalning till allmän pension och missar därför pengar.
    Arbetsgivaren skjuter ofta till ca 6% på det kapitalet du löneväxlar eftersom arbetsgivaravgifterna är lägre på pension än på lön.”

    Hur är det med tjänstepensionen – missar man därmed avsättning om 30% till tjänstepensionen på denna del? (30% som du ovan angivit “(42 625 kr/månad för 2021). På lön utöver den gräns sätts oftast 30% “)

    Och om avsättning görs, hur ser jag det, var ser jag det? Dvs var kollar jag att avsättning till tjänsepension görs baserat på lön innan löneväxling och inte på utbetald lön dvs med avdragen löneväxling?
    Det är lätt att det blir fel här kan jag tänka mig, att själv ha koll på detta kan inte vara till någon nackdel.

    Svara
    • En jättebra och viktigt fråga! Jag hade kollat i avtalet eller personalhandboken huruvida avsättningar till tjänstepension räknas på lön före eller efter löneväxling. Beräknas tjänstepensionen på lön före löneväxlingen är allt OK.

      Om det är EFTER löneväxling (som tex i ITP1), ska man se till att arbetsgivaren skjuter till de 30% så man inte går miste om de insättningarna. Tex om man har en bruttolön på 50000 kr med en löneväxling på 1000 kr och är ansluten till ITP1, uppger arbetsgivaren att lönen är 49000 kr (lön efter löneväxling) och pensionsavsättningen till ITP blir 300 lägre (30% på de 1000 kr).

      Därmed bör arbetsgivaren skjuta till de 300 kr så att löneväxlingen summeras till ca 1358 kr: 1000 kr pga löneväxling, ca 58 kr pga lägre arbetsavgift, 300 kr pga mindre avsättning till tjänstepensionen.

      Jag hade pratat med arbetsgivaren och frågat hur de beräknar avsättningar till tjänstepension; Och om det är efter löneväxling, hur jag som arbetstagare blir kompenserad.

      Svara
  2. Hur rekommenderar du att jag placerar min tjänstepension? Vilka fonder dvs? Kommer att flytta över den till Avanza inom kort.

    Svara
    • Hej Nils och tack för din fråga. Grattis till ett bra beslut att flytta till Avanza! Redan här är mycket vunnet. Du kan läsa mer i detta inlägg hur vi placerar våra fond/pensionsportföljer: Så investerar vi i fonder. Hoppas det kan ge lite inspiration.

      Svara

Lämna en kommentar