Vad är definitionen på en höginkomsttagare?

Vad är en hög lön och när räknas man som höginkomsttagare i Sverige? Det finns flera sätt att definiera en höginkomsttagare på, vi reder ut och listar vilka yrken det kan röra sig om.

Innehåller annonslänkar

Brytpunkt för statlig inkomstskatt

Ett sätt att se på huruvida man är höginkomsttagare eller ej är att se på skatten. Har man hög lön, får man utöver kommunalskatten (som är runt 30% +/- några procentenheter beroende på kommun), betala statlig inkomstskatt (20%). Skatten tas ut på inkomster över brytpunkten.

För 2021 är brytpunkten 537 200 kr per år före grundavdrag, vilket betyder att de som har en månadslön över 44 700 kr måste betala statlig inkomstskatt.

Man skulle kunna säga att definition på höginkomsttagare alltså är en inkomst över 44 700 kr.

Tidigare värnskatten

Den tidigare värnskatten var ännu en skattenivå utöver statlig inkomstskatt och var på 5%. Tanken var att det skulle vara en tillfällig skatt och kom till efter krisen 1995 med syfte att ‘försvara’ den svenska ekonomin, därav namnet värnskatt. 1999 togs den bort och ersattes av en extra statlig inkomstskatt, men kallades fortfarande för värnskatt.

Fram till 2020 togs denna extra statlig skatt, eller värnskatt, ut på inkomster över 703 000 kr per år, motsvarande 58 600 kr per månad. Som en del av “Januariavtalet” togs denna dock bort from inkomståret 2020.

Även om den extra statliga skatten är borttagen, så kanske man kan sätta dess tidigare brytgräns, 58 600 kr per månad, som gränsen till när man är höginkomsttagare?

Har du hög lön och vet hur stor ersättning du får om du skulle bli arbetslös? Ju högre lön desto viktigare att kolla upp vilka ersättningar du får för att gapet mellan lön och arbetslösersättning inte ska bli för stort. A-kassans ersättningstak är på 33 000 kr/mån före skatt och med en inkomstförsäkring får du istället som mest upp till 80 % av din lön. Inkomstförsäkring kan ingå om du är medlem i facket så det är värt att kolla upp det. Annars kan man teckna en separat inkomstförsäkring för extra trygghet.

Gräns efter lönespridning

Ett annat alternativ till att avgöra vad en hög inkomst är kan vara att se på fördelningen av inkomster i Sverige och sätta en gräns tex 90:e percentilen. En percentil är det värdet på en variabel, som en viss procent av observationerna av variabeln är lägre än. Med 90-percentilen menas alltså att 90 % av observationerna av variabeln, inkomsterna i detta fall, har ett värde som är lägre än detta värde.

Med andra ord, så sätter vi gränsen för en hög inkomst vid den lönesumma som bara 10% uppnår eller har löner som överstiger.

höginkomsttagare

Lönestatistik

SCB har oftast bra statistik man kan ta del av. Tabellen nedan visar Lönespridning efter sektor och kön 2019 för percentil 10, 25, 50, 75 och 90. I vårt fall var vi som sagt intresserade av den 90e percentilen för att avgöra vad en hög inkomst är och i tabellen kan man utläsa att detta motsvarar en månadslön på 50 000 kr. Eller om vi vänder på det, endast 10% har en lön som uppgår till eller överstiger 50 000 kr per månad.

Percentil:1025507590Genomsnitt
Lön:23 50026 90031 70039 10050 00035 300
Statistik från SCB, uppdaterad 2020-06-16

Så vilka yrken bör man välja för att öka chanserna att klassas som höginkomsttagare? Vi undersökte vilka yrken som ger en bra lön samt tabell med lönenivån.

Från den kan vi konstatera att bla seniora ingenjörer och läkare har en genomsnittslön högre än 50 000 kr per månad och alltså skulle räknas som höginkomsttagare både enligt 90-procents percentilen och gränsen för statlig skatt. I vissa fall kvalar de även in för att räknas som höginkomsttagare enligt principen om den tidigare extra inkomstskatten.

Kapitalinkomster

Vi har fokuserat på inkomst av tjänst, alltså vanlig lön, när vi försökt definiera vem som räknas som höginkomsttagare. Men vad man inte bör glömma är att inkomst, utöver lön, också kan vara inkomst av kapital.

Till kapitalinkomster räknas bland annat hyresintäkter från fastigheter, uthyrning av prylar (exempelvis via Hygglo), ränteinkomster och investeringar i aktier. Även andra typer av investeringar som tex i P2P-lån via Savelend räknas som kapitalinkomster.

Du behöver med andra ord inte nödvändigtvis ha en hög inkomst från tjänst för att kvalificera dig som höginkomsttagare.


När du skapar ett konto och inom 30 dagar investerar minst 10 000 kr med tjänsten SmartInvest får du 400kr i bonus.

savelend

Betyg: 5 av 5.

Slutsats: När är man höginkomsttagare?

När räknas man som höginkomsttagare? Det korta svaret är att det är inte helt tydligt. Vi har undersökt tre sätt hur definitionen av en höginkomsttagare kan se ut:

 • Dagens brytpunkt för statlig skatt: 44 700 kr/mån
 • Tidigare brytpunkt för värnskatt (extra statlig skatt): 58 600 kr/mån*
 • Utifrån statistik – 90e percentilen: 50 000 kr/mån

*Summan för brytpunkt för värnskatt gällde under 2019 och därefter togs skatten bort. Sedan 2019 har gränserna höjts så egentligen är det inte helt korrekt att använda denna summan utan den borde räknas upp till årets nivå.

Nu har vi bara avhandlat inkomst av tjänst i inlägget. En annan intressant synvinkel vore att även ta hänsyn till inkomst av kapital?

När tycker du att man räknas som höginkomsttagare?

2 tankar på “Vad är definitionen på en höginkomsttagare?”

 1. Allt är ju relativt. På en direkt fråga till Vänsterpartiet i en TV-intervju, så var deras definition på en höginkomsttagare en person som har en heltidsanställning.
  Så det kan också variera med vilka ideologiska glasögon man har.

  Svara
 2. “Hög” är ju ändå ett relativt begrepp, därför tycker jag att det rätta måttet är relativt andra, dvs utifrån statistik. De med 10% högst inkomst är kanske rimligt då.

  Skattenivåer har väl egentligen ingenting med det att göra. Gränsen för statlig skatt tycker jag ligger lite för lågt idag för att man ska kallas höginkomsttagare direkt.

  Svara

Lämna en kommentar