Vem är medelinkomsttagare i Sverige?

Vad är medelinkomsten i Sverige och när räknas man som medelinkomsttagare? Det finns flera sätt att definiera en medelinkomsttagare och gränserna för detta på. Vi reder ut!

Innehåller annonslänkar

Olika inkomsttagare

Man kan dela in förvärsarbetare i tre kategorier: Låg-, medel- och höginkomsttagare. Medelinkomsttagare torde vara de som ligger under gränsen för höginkomsttagare men över gränsen för låginkomsttagare.

Höginkomsttagare

När vi tidigare undersökte definitionen av en höginkomsttagare, kom vi fram till att det inte är helt enkelt att sätta en siffra. Genom att se det på olika sätt kom vi då också fram till olika nivåer.

Notera att det är inkomst av tjänst som vi undersöker här. Vi undersökte också inkomst av kapital och vad det hade kunnat innebära i den totala inkomsten och hur det påverkar definitionerna.

Låginkomsttagare

“Att ha låg ekonomisk standard, det vill säga en inkomst som är lägre än 60 procent av medianinkomsten i landet”

SCB.se

Vad är då definitionen av en låginkomsttagare? Enligt Wikipedia (som hänvisar till SCB) är det om man har en inkomst som är 50 % lägre än medianinkomsten, det vill säga nästan 16 000 kr.

Vi kan dock inte hitta den källan utan istället hittar vi att SCB definierar ‘personer med låg ekonomisk standard’ – som 60% av medianinkomsten. Då får vi istället 19 000 kr i inkomst.

Medelinkomsten i Sverige

Vi börjar med lite statistik för att definiera en medelinkomsttagare. Enligt SCB var medellönen (dvs summan av alla löner dividerat med antalet personer i gruppen) i Sverige 35 300 kr år 2019. Motsvarande medianlön (mittersta lönen när alla löner i den utvalda gruppen sorterats i stigande ordning) låg på 31 700kr.

Skillnad mellan median och medel

Median = Mittersta värdet av alla observationer
Medel = Alla observationer summerat dividerat med totalt antal

Skillnad mellan män och kvinnor

Tyvärr är det än idag stor skillnad mellan kvinnors och mäns lön. Enligt tabellen nedan där kvinnors och mäns lön listas tillsammans med medellön och medianlön kan man se att kvinnor bara har ca 90% av männens lön.

MedellönMedianlön
Totalt35 30031 700
Kvinnor33 50030 500
Män37 20033 000
Siffror från SCB (2019)

En del av förklaringen till den generellt lägre lönen för kvinnor skulle kunna vara att de i större utsträckning har yrke med en lägre lönenivå. Det är dock inte hela förklaringen, för även om man rensar bort denna skillnad, så har kvinnor fortfarande 5% lägre lön.

Medelinkomsttagare enligt statistik

Man kan också hävda att genom statistik kunna utläsa definitionen av medelinkomsttagare i Sverige. Tabellen nedan med data från SCB visar Lönespridning efter sektor och kön 2019 för percentil 10, 25, 50, 75 och 90.

En percentil är det värdet på en variabel, som en viss procent av observationerna av variabeln är lägre än. Med till exempel 10-percentilen menas alltså att 10 % av observationerna av variabeln, inkomsterna i detta fall, har ett värde som är lägre än detta värde. Man kan vända på det och säga att 90% har inkomster högre än 10%-percentilen.

Percentil:1025507590Genomsnitt
Lön:23 50026 90031 70039 10050 00035 300
Statistik från SCB, uppdaterad 2020-06-16

Slutsats

Vi kan summera detta som att den undre gränsen för en medelinkomsttagare är antingen 19 000 kr eller 23 500 kr. Samt att den övre gränsen mot höginkomsttagare kan ligga på ca 45 000, 50 000 eller 59 000 kr.

Här skulle man kunna höfta till det och säga att man är medelinkomsttagare om man har en lön på 20 000 kr – 50 000 kr. Spannet är ganska brett, så medellönen på ca 35 000 kan vara ett riktmärke.

Hur skulle du definiera en medelinkomsttagare?

3 tankar på “Vem är medelinkomsttagare i Sverige?”

 1. Summa löner/antalet personer alltså.

  Är det bara löner eller räknas bidragstagare in?
  Är det bara heltidare med? Hur gör man med deltidare?
  Vilken är gruppen? Alla i “arbetsför ålder”?

  Så mycket frågor och jag är helt säker på att man kan få olika resultat.

  Svara
 2. Vad avser du med; “Tyvärr är det än idag stor skillnad mellan kvinnors och mäns lön”? Det finns (i princip) inga osakliga löneskillnader i Sverige, även om vissa förespråkar diktaturliknande förhållanden där kvinnor mot sin vilja tvingas in i ingenjörsjobb för att familjen bestämt det. Min fru valde att bli dagisfröken, av sin fria vilja, för att det var det hon brann för. Hon vill INTE och behöver inte på något sätt dumförklaras eller tyckas synd om för det valet – lönenivåerna gick utmärkt att få fram innan beslutet om utbildning togs.

  Svara
 3. Vad som är faktiskt medel är alltid väldigt svårt att säga, för det beror ju helt på hur och vad man räknar. Men jag brukar ta alla kvinnor och män i åldersgruppen 30år-55år (så rensar man för de som är helt färska på arbetsmarknaden och de som är i slutet av sin karriär och kanske bara kör deltid), och sedan ta ut medianen av deras förvärvsinkomst (dvs vad de deklarerat att de tjänat under året) för dessa. För 2019 så blir det knappt 31 000kr/mån. Man vill ju ha dagens siffror så multiplicerar då med 2,3% årlig inflation 2020 och 2021 vilket ger att man idag/i slutet av året bör få ut en månadslön brutto motsvarande ca 32 500kr för att tillhöra mitten av medelinkomsttagare. Sedan anser jag att den breda definitionen av medelinkomsttagare då är de som befinner sig inom 20%-enheter från ovan median, vilket ger ett spann om 26 000 kr – 39 000 kr.

  Men detta blir knepigt när man går ner på individ eller områdesnivå då arbetsmarknaden skiljer sig i landet. Bättre titta på det område där man själv verkar. Så säg att jag är från Stockholm. Där är median förvärvsinkomst 35 600 kr för 2021 med samma urval. Detta ger ett spann på 28 500 – 43 000 kr. Men sedan har ju de flesta bortfall av inkomst pga vab och sjukdagar på i genomsnitt 2% per år, så faktisk lön kan nog sägas ligga i intervallet 29 000 – 44 000 kr/mån.

  Nu finns ju dock ytterligare en sak att ta hänsyn till, och det är att omkring 35% av alla förvärvsarbetare inte jobbar heltid. Så med det i beaktning så lägger jag till 20% på månadslönen och vill hävda att medelinkomsttagare i Sverige boendes i Stockholm anno 2021 har en månadslön i spannet 36 – 54k i månaden. Lägsta nivån för att kalla sig höginkomsttagare runt 55k och under 30k så är man låginkomsttagare. Men detta är alltså då fulltidslön, vilket framförallt många kvinnor (nästan 40%) ju inte jobbar…

  Baserat på empiriska observationer så anser jag att ovan rätt väl avspeglar verkligheten.

  Svara

Lämna en kommentar