Så investerar vi i aktier

Vi har i ett tidigare inlägg skrapat på ytan hur vi sparar i fonder men tänkte nu djupdyka i våra aktieportföljer – hur vi tänker och investerar i aktier. Kommentarer är alltid välkomna!

Exakta innehav är kanske mindre intressant – men vi bjuder gärna på de största innehaven. Totalt har vi i skrivande stund 15 olika innehav i den långsiktiga aktieportföljen. Den är i sin tur uppdelad på två konto (ISK för svenska och Kapitalförsäkring KF för de utländska) pga källskatten.

Källskatten är den skatt som dras när du får utdelning av ett utländsk bolag. För amerikanska aktier dras 15% i skatt per automatik, men om du inte är bosatt i USA ska en del av denna kunna återbetalas till dig.


Vi är kunder hos Avanza sedan många år tillbaka och är jättenöjda över sajtens funktioner, utbudet och deras kundtjänst

avanza

Betyg: 5 av 5.


Med en ISK finns ett tak på hur mycket källskatt du kan få tillbaka och för att slippa denna begränsning bör man placera sina utländska aktier i en Kapitalförsäkring. Det är då försäkringsbolaget som får uppgiften och jobbet att få tillbaka källskatten.

Oftast betalas denna ut i efterskott. Avanza tex betalar ut källskatten tre år efter att den dragits och det brukar ligga på ca 85% som man får tillbaka. Nordnet har beskrivit varför man ska ha utländska aktier på en kapitalförsäkring på ett bra sätt på sin blogg.

Den långsiktiga portföljen

Den långsiktiga portföljen har alltså 15 innehav och det brukar pendla mellan 12-18 stycken. Tanken från början var att bara ha utdelningsaktier men efter att vi breddat vårt synsätt har vi även hittat andra intressanta bolag vi vill investera i.

Aktiespararnas gyllene regel säger att man ska investera i 10-15 bolag i 5-6 branscher och detta försöker vi efterleva för att få bra riskspridning i portföljen.

Några av innehaven är:

Lekportföljen

Allteftersom att den långsiktiga portföljen vuxit till sig under de åren vi har månadsköpt i aktier har vi även skapat en portfölj med kortare tidshorisont. Denna ska fungera både som swing trading och som inkörsport till den långsiktiga portföljen.

Då kan vi se om vi vill fortsätta investera i bolaget och öka positionen och därefter flytta aktien mellan kontona. Här har vi lite mer “spännande” bolag som Embracer, Paradox, MIPS, Evolution gaming, Sinch etc. Lekportföljen innebär högre risk men potentiellt högre avkastning.



Fördelning

Så här fördelar sig aktierna. Investmentbolag är största gruppen tätt följt av industri och fastigheter. Vi kommer senare skriva mer om varför vi investerar i fastigheter.

Aktier Branschfördelning

Hur investerar du i aktier?

Lämna en kommentar