Flytta gammal pension?

Tidigare i år ändrades reglerna kring flyttavgiften för icke-kollektivavtalade tjänstepensioner (fondförsäkring) tecknade efter mitten av 2007 till att de endast ska kosta max 600 kr att flytta. Men hur gör man om man vill flytta gammal pension man tecknat innan 2007? Det har inte gått men nu föreslår regeringen ändringar på den fronten.

Det som hände när de nya regler trädde i kraft i april i år var ett stort steg mot att luckra upp de konservativa reglerna vi haft i Sverige kring våra tjänstepensioner och som inneburit att pensionsföretag kunnat sko sig riktigt gott under många år. Tyvärr gällde detta bara pensioner tecknade efter 2007 men nu verkar det hända lite även på den fronten.

Regeringens förslag

Regeringen föreslår utökad flytträtt för att flytta gammal pension, alltså pensionsförsäkringar där även äldre försäkringar (tecknade före den 1 juli 2007) ska gå att flytta.

Detta är en i raden av förändringar som gjorts de senaste åren för att förbättra konsumenters möjligheter att bestämma mer över sitt sparande. Jag hoppas det också kan bli en påminnelse till fler konsumenter att se över sitt sparande“. Detta säger finansmarknadsminister Åsa Lindhagen, MP.

Förslaget skickas nu ut på remiss och de nya reglerna väntas börja gälla den 1 juli nästa år.

Vi flyttade flera av våra tjänstepensioner till Avanza innan de nya reglerna trädde i kraft april 2021. Trots den högre flyttavgiften vi fick betala då, så tjänade vi in den efter bara något år och kommer till vår pensionering få mer än 3 miljoner mer i pension!

Det som driver denna stora besparing för oss är två saker:

  • Lägre fondförvaltningsavgifter – Avanza har betydligt fler fonder i sitt utbud och många med mycket lägre avgifter än de alternativ vi hade tidigare.
  • Ingen kapitalavgift/skalavgift – Detta är en avgift av ondo och Avanza har 0 i kapitalavgift. Med ränta på ränta blir dessa skalavgifter otroligt mycket pengar tills det är dags att få i pension.

Var vill du vara som pensionär?

Möjligheten att kunna flytta din pension har flera fördelar, förutom att kunna välja en aktör som har exakt de fonder du vill investera i, är totalkostnaden en viktig aspekt. Kanske den viktigaste om vi översätter pensionspengar till tid. Att kunna flytta till ett alternativ med lägre avgifter och motsvarande fonder innebär att du kan få lite mer i pension eller att du kan gå i pension tidigare i livet.

pension

Och det betyder mer tid för det du brinner för: resor, aktiviteter, intressen, familj, barn och barnbarn.

Vilken del av pensionen pratar vi om?

Det finns flera delar som pensionen består av. Nu är det tjänstepensionen som vi fokuserar på i detta inlägget. I mitten av triangeln finns tjänstepensionen som arbetsgivaren betalar in till. Ofta avsätts 4,5 procent av lön upp till 42 625 kronor/månad (2021) till din tjänstepension. På lönedelar över 42 625 kronor sätts 30 procent av.

flytta gammal pension

Längst ner i pensionstriangeln har vi den allmänna pensionen som betalas in genom din inkomst. Varje år avsätts 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst det vill säga lön och andra skattepliktiga ersättningar upp till 7,5 inkomstbasbelopp till allmän pension. Den största delen, 16 procent, går till inkomstpensionen. Resterande mindre del, 2,5 procent, går till premiepensionen. 

Högst upp i pensionstriangeln finns det privata pensionssparandet. Tidigare fanns IPS, individuell pensionsparande, för alla vilket innebar att man kunde dra av 12000 kr/år på skatten för pensionssparande. Detta var bara fördelaktigt för höginkomsttagare eftersom de kunde dra av skatt på lön som skulle beskattas med kommunal och statligt skatt (ca 50%) och istället flytta skatten till när de tar ut pensionen. Då räknar man med att man har lägre inkomstskatt och endast behöver betala kommunal skatt på omkring 30%.

Idag är det bara vettigt för egenföretagare eller anställd utan tjänstepension att spara i IPS eftersom det sedan den 1 januari 2016 inte längre går att göra skatteavdrag för sparandet.

Flytta gammal pension

Att kunna flytta gammal pension skapad innan 2007 låter som ett steg i helt rätt riktigt

Länge leve liberalare pensionsregler!

Lämna en kommentar