Så blir skatten på ISK 2022

Skatten på ISK 2022 är fastställd och det blir ingen förändring jämfört med föregående år.

Skatten bestäms av statslåneräntan i november året innan, dvs skattesatsen för investeringssparkontot 2022 avgörs av statslåneräntan den siste november 2021. Statslåneräntan för 2022 blir 0.23% vilket innebär att skatten på ISK 2022 landar på 0.375%.

Så fungerar beskattning av ISK

Beskattning på ISK fungerar annorlunda än på till exempel ett VP-konto/depå där man betalar 30% skatt på vinsten det året man säljer innehavet. Istället för denna skatt på vinsten så görs en schablonbeskattning för ISK-kontot, dvs man blir årligen beskattad med en fastställd räntesats på det så kallade kapitalunderlaget (se nedan). Detta görs oavsett om fond/aktie-innehavet ökar eller minskar i värde.

Om man till exempel har 1 miljon som kapitalunderlag på ett ISK, får man betala 3750 kr i schablonskatt. Notera att beskattning sker även om man inte har investerat pengarna i någon tillgång/något värdepapper utan bara haft dem liggande på kontot.

Därför bör man inte ha likvider innestående på ISK eller till exempel lågräntefonder (med förväntad låg risk och låg avkastning).

Så räknas skatten ut

Rent tekniskt räknar man fram en schablonintäkt för ens ISK, och den blir man beskattad för med 30%. För att räkna ut schablonintäkten läggs det till 1% till den fastställda statslåneräntan (som bestäms i slutet på november). Utöver det finns det ett golv för schablonintäkten, vilket gör att den inte kan vara lägre än 1.25%.

På schablonintäkten betalar man som sagt 30 procent skatt. Detta innebär att vid en schablonintäkt på 1.25% blir skatten 0,375 procent av värdet på kapitalunderlaget, eftersom 30 procent av 1,25 procent är 0,375 procent.

Schablonintäkt = (Statslåneräntan + 1%)

ISK skatt år 2022 = 0.3 * Schablonintäkt

ISK skatt år 2022 = 0.3 * (Statslåneräntan + 1%)

Schablonintäkten kan inte vara lägre än 1.25%

Så räknar du ut kapitalunderlaget

För att räkna ut skatten på din ISK, måste du räkna ihop kapitalunderlaget. Detta får du genom att lägga ihop tillgångarna på kontot vid ingången av varje kvartal tillsammans med summan av alla insättningar på kontot. Dela sedan beloppet med fyra.

Kapitalunderlaget = ((Tillgångarna på kontot ingången av Q1) + Tillgångarna på kontot ingången av Q2) + Tillgångarna på kontot ingången av Q3) + Tillgångarna på kontot ingången av Q4) + Alla insättningar på kontot under året ) / 4

Överföring från annat eget investeringssparkonto räknas inte som insättning

Läs mer om beskattning av ISK hos Avanza

Lämna en kommentar