Plexian IPO

Innehåller annonslänkar
Ny börsintroduktion – nu kommer Plexian till börsen! Sista dagen att svara på Plexian IPO är den 29/3, så passa på och teckna om det är intressant. Hur tänker vi – teckna eller avstå?

Företaget Plexian AB

FinTech-bolaget Plexian grundades 2017. Plexian hjälper företag att skapa bättre lojalitet hos sina medlemmar och möjlighet att skapa intäkter via de dataflöden som medlemmarna genererar.

Företaget har utvecklat den transaktionsbaserade lojalitetsplatformen Edge, med två lösningar, en app och ett Visa-kort.

Se gärna videon från Aktiespararnas Aktiedag där Plexians VD Staffan Mattson, presenterar bolaget.

Snabbfakta

Sista dag att svara: 29/3

Handelsplats: First North

Pris per unit: 40 kr

Minsta antal units: 135 st (tot 5400 kr)

Första handelsdag: 14/4

Det går att teckna sig både på Avanza och Nordnet, och på både bla ISK och KF.

Plexian IPO presentation

Plexian AB genomför en ägarspridning genom nyemitterade aktier och teckningsoptioner, via units. Läs gärna alla detaljer hos Avanza eller Nordnet vad som gäller för upplägget med units.

En Unit består av åtta (8) nyemitterade aktier och en en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.

En (1) TO2 berättigar till teckning av en nyemitterad aktie i Bolaget under perioden 14 januari 2022 till 28 januari 2022. Teckningskursen motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market beräknad under en period om tio (10) handelsdagar innan första dagen för teckning. Dock kan teckningskursen lägst uppgå till kvotvärdet för Plexians aktie under teckningsperioden.

Analyst Group har gjort en uppdragsaanalys av Plexian samt intervjuar VD Staffan Mattson i samband med IPOn:

Läs också hela Plexians prospekt.

Vår strategi

Vi behandlar oftast börsintroduktioner som en kortsiktig affär. Dvs vi säljer alltid på första handelsdagen oavsett hur kursen går. För att maximera chanserna att få tilldelning ansöker vi på olika typer av konto (tex både ISK och KF) och på flera personnummer.

Hur tänker vi?

Så här tänker vi kring att teckna Plexian IPO:

Positivt
  • Positiv analys från Analyst Group
Negativt
  • Känns som intresset är lågt för IPOn
  • Affärsvärldens tre hissade flaggor:
  • Hög emissionskostnad
  • Säljsugen storägare i förhoppningsbolag
  • Bristfällig information

Affärsvärldens tre flaggor handlar om att det är hög kostnad för IPOn: “För ett IPO-bolag med höga emissionskostnader är tolkningen att bolaget antingen är i penningknipa, att det varit oordning i bolaget och/eller att priset på aktien är fel.” Plexian betalar cirka 6 Mkr i emissionskostnader, motsvarande 15,8 procent av erbjudandet.

Vidare skriver de att det är kort lockup: “Vid IPO brukar de största ägarna skriva på ett lock up avtal på 12 månader. Plexians största ägare har lock up som stäcker sig bara 6 månader.

Angående bristfällig information skriver de: “Det framgår inte av Plexians prospekt om personer i styrelse och ledning har konkurser i bagaget. Vi saknar också kassaflödesanalys. Vi hissar en flagga.”

Nyhetsbyrån direkt rapporterar att Affärsvärlden inte kan tänka sig att teckna aktier i Plexians emission inför noteringen på First North. Bland annat ifrågasätter tidningen lågt ägande av insynspersoner samt kort lock-up period för största ägaren.

Analyst Group skriver i en uppdragsanalys att “Med en färdigutvecklad produkt och väldiversifierade intäktskällor finns det en stor uppsida i Plexian-aktien”. De gör bedömningen att aktien kan handlas upp med 140 procent fram till 2023.

Detta kokar ner till att vi valt att avstå teckna och man behöver ju inte vara med på alla IPOs trots ett generellt sett stort intresse för börsintroduktioner.

Så här maximerar vi chanserna att få tilldelning

Vi brukar teckna för minsta beloppet men sprida ut det på flera konto. OBS följande strategi kan innebära att man får full tilldelning på alla konto man ansökt på, speciellt om IPOn inte är så het som man trott. Det kan vara precis det man vill, men en bra sak att ha i åtanke så att man inte köper mer än vad man egentligen skulle ha velat.

  • Teckna på flera olika typer av konto (tex både ISK och KF)
  • Teckna både hos Avanza och Nordnet om möjligt
  • Teckna på flera olika kontoägare med olika personnummer

Hur har det gått för oss hittills i år?

Vi har sedan årsskiftet börjat sammanställa vilka IPOs vi valt att teckna oss för. I listan visar vi även tilldelning, om någon, samt ev vinst.

Hur tänker du, tecknar du Plexian?

Lämna en kommentar