Se upp för Miljonärsskatten

Socialdemokraterna vill återinföra en förmögenhetsskatt i Sverige för att “de rikaste” ska betala mer. Miljonärsskatten, som den kallas, sammanfattas här i grova drag utifrån underlagsrapporten. Bland annat föreslås ett tak på ISK sparandet och höga skatter på överskjutande del samt förändringar av beskattning vid bostadsförsäljning.

Underlagsrapporten i korthet

Detta skriver Socialdemokraterna i rapporten “Fördelningspolitik för jämlikhet och rättvisa“:

 • Ny kapitalskatt: Miljonärsskatt
  En ny kapitalskatt ska införas. Skatt ska betalas efter bärkraft. Nivån för fribeloppet bör sättas så att det träffar de rikaste och kombineras med ett tak. Den gamla förmögenhetsskattens sambeskattning återinförs ej och bostäder ska inte ingå.
 • Stramare 3:12-regler (beskattning av fåmansföretagare)
  Kapitalinkomsten beskattas med den generella skattesatsen på 30 procent, som lägst. Därutöver behöver dagens regler för hur mycket utdelningar arbetande ägare får betala ut och spara skärpas.
 • Höj skatten på onoterade aktier och andelar
  Skatten ska likställas med den generella skattesatsen på 30 procent, vilken gäller för utdelningar från börsnoterade aktier och andelar.
 • Tak på sparande i Investeringssparkonto (ISK)
  ISK ska begränsas kraftigt. Samtidigt behöver reglerna för kapitalförsäkringar reformeras.
 • Rimligare beskattning vid bostadsförsäljning
  Återinför uppskovsräntan, trappa ned ränteavdraget successivt och minska möjligheterna att skjuta upp vinstbeskattning vid en bostadsförsäljning. Ett syfte är också att minska överhettningen på bostadsmarknaden.
 • Fördubbla bankskatten.
  Bankerna utgör en stor risk för den finansiella stabiliteten och borde därför bidra mer till det gemensamma.

Högre ISK-skatt

ISK:n ser alltså ut att vara i skottlinjen för Miljonärsskatten. En extra skatt på 30% åker man på om man har över ett visst belopp i sparande. Först gick man ut med att taket skulle ligga på 100 000 eller 200 000 kr, vilket gav upphov till mycket protester. Magdalena Andersson har bemött den massiva kritiken med att taket inte kommer att bli så lågt, utan pratar nu istället om att gränsen ska ligga runt tre miljoner kronor. Har man så mycket pengar är man, i Magdalena Anderssons ögon, inte en småsparare.

Vi håller inte med Magdalena Andersson här och tycker att TIN Fonders Carl Armfelt uttryckte det bra:

miljonärsskatten

En fördel med en förmögenhetsskatt är att det kortsiktigt ger mer pengar in till statskassan. Dock riskerar de negativa aspekterna och konsekvenserna vara mycket värre i form av uteblivet sparande, tex till pension som oftast sparas i ISK nu när IPS inte är förmånligt.

Att man som individ tar större ansvar och sparar en slant idag för att få en bättre morgondag borde vara något bra och inget som man ska motverka från politiskt håll. Speciellt det egna sparandet till pensionen är något vi anser att man kunde göra mer för att uppmana till. Att hota med mer beskattning är ett steg i fel riktning.

Förmögenhetsskatten-den tidigare Miljonärsskatten

Miljonärsskattens föregångare är den så kallade Förmögenhetsskatten som avskaffades av Alliansregeringen 2007. Den innebar att man beskattades på förmögenheter över 1,5 miljoner kronor för ensamstående respektive 3 miljoner kronor för gemensamma förmögenheter tillhörande gifta och sambos.

Skatten var på 1,5 % årligen och som förmögenhet räknades värdet av bankkonto, fastigheter, aktier, fordon och andra privata tillhörigheter.

Partiernas syn på Miljonärsskatten

Vi ställde tre frågor om miljonärsskatten till de politiska parti som vid senaste valet kom över 4% spärren:

 1. Vad tycker ert parti om detta förslag?

2. Hur kommer ni att ställa er till ett sådant förslag om det kommer att röstas i riksdagen om det?

3. Hur ser ni på att förslaget inte kommer att omfatta bostäder

Listan nedan kommer att uppdateras med svaren allteftersom vi får in dem:

Parti1. Vad tycker ert parti om detta förslag?2. Hur kommer ni att rösta i riksdagen?3. Hur ser ni på att förslaget inte kommer att omfatta bostäder?
VänsterpartietFörslaget är ju inte speciellt detaljerat, men det ser ut som en form av förmögenhetsskatt, vilket är bra. Vänsterpartiet har länge drivit frågan om att återinföra en förmögenhetsskattVi kommer rösta JA.I vårt förslag till ny förmögenhetsskatt ingår bostäder, men vi har sagt att man kan behöva någon form av begränsningsregel för fastigheter som används som fast boende.
CenterpartietFörslaget riskerar att driva kapital och investeringar ut ur Sverige, vilket skulle slå mot jobb och företagande. Det riskerar även att flytta en större del av kapitalflödena till en redan mycket het bostadsmarknad. När Sverige kommer ut ur pandemin behöver företagare som sett sina livsprojekt gå i kras och de som förlorat sina jobb komma tillbaka. En ännu högre beskattning av en grupp som investerar i och skapar företag och arbetstillfällen ett ordentligt snedsteg.Vi kommer rosta nej till det.  Vi tycker förslaget är dåligt, oavsett om det omfattar bostäder eller inte

Slutsats: Sluta spara & börja konsumera?

Vad är det för signaler Socialdemokraterna skickar till oss? Sluta spara och istället börja konsumera? Den som är konspiratoriskt lagd skulle kunna dra slutsatsen att detta är ett sätt att uppmuntra folket att ta mindre ansvar för sin egen ekonomi och bli mer beroende av staten. Själv väljer vi att tro att detta bara är ett ogenomtänkt sätt att få in mer pengar till statskassan.

Lämna en kommentar