Investor aktiesplit

Nu vet vi datumet för Investor aktiesplit! Igår beslutade Investor på sin årsstämma att klubba igenom förslaget att genomföra en aktiesplit 4:1, vilket innebär att varje aktie delas i 4. Äger du tex 10 aktier kommer de att omvandlas till 40. Aktiesplitten kommer att äga rum den 19/5.

Datum för Investors aktiesplit

Årsstämmen hölls alltså igår den 5/5 där det beslutades att göra en aktiesplit den 19e. Detta innebär att sista dagen aktien handlas före split är den 18/5, för att handlas efter split den 19/5. Så när du loggar in på depån på morgonen den 19e kommer du att ha fyra gånger så många aktier.

Grattis till oss som äger Investor – många gånger utvecklas en aktie positivt efter en split.

investor aktiesplit

Läs mer om Investor hos Avanza

Varför gör man en aktiesplit?

Om priset på en aktiekurs upplevs vara för dyr kan investerare avstå från att köpa. Ett sätt att motverka eller lösa detta är att styrelsen föreslår en split. Då kan det bli lättare att handla aktien och fler investerare blir intresserade.

Vad betyder split?

Vårt innehav

Investor kämpar mot Nibe i vår portfölj om att vara vårt största enskilda innehav. Därför hoppas vi extra mycket på en bra skjuts i aktien efter Investor aktiesplit har ägt rum. Nu har aktien gått som tåget det senaste året redan så det blir spännande att följa.

Vill du veta mer om splittar? Läs mer om fördelarna med aktiesplit (och investors utdelning – samt en liten spaning hur vi hoppas utdelningen utvecklas framöver!)

Lämna en kommentar